ΙΩΡΟΖΑΝ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Κλωστουφαντουργική Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία
Εμπορική Βιομηχανική Κλωστουφαντουργική Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία

Α.Φ.Μ.: 094094269
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 24
Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ 106 72

Αρ. Μητρώου: 75747

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:00331701000
Τηλ.: 2103620667
Fax: 2103623727
Email: iorozan@hol.gr

COMPANY’S PROFILE